IAAR geeft steun aan mensen die gemotiveerd zijn om de PRH vorming te volgen, maar hiervoor niet de middelen hebben omdat ze in landen leven onder moeilijke economische omstandigheden. Ze  vinden vaak geen werk of worden onderbetaald. De financiële ondersteuning die ze krijgen via onze verschillende projecten, komt ook ten goede aan de vormingswerkers die dan beter betaald worden voor hun werk.

Een belangrijk aandeel van de financiële bijdrage van IAAR gaat daarnaast naar de verdere opleiding van kandidaat-collega’s en collega’s die nog weinig ervaring hebben en dit vooral in bepaalde landen van Afrika en Azië.
IAAR betaalt dan de reële reiskosten van de vormingswerkers die de opleidingen geven, soms de verblijfskosten (ook van de lokale groep), geen salarissen.

Deze ondersteuning en begeleiding heeft tot gevolg dat in de loop van de laatste zeven jaar een nieuwe dynamiek ontstaan is op plaatsen waar de PRH-teams eerder een sluimerend bestaan leidden. Het aantal vormingswerkers groeit en vrijwilligers sluiten zich aan om hen te ondersteunen. De teams nemen een duidelijke plaats in en krijgen een juridische structuur. Ze trekken meer en jonger publiek aan en er is beweging en enthousiasme bij de deelnemers aan de vorming. Nieuwe kandidaten voelen zich aangesproken om op hun beurt de PRH-vorming door te geven en vormingswerker te worden. IAAR maakt financieel mogelijk dat deze mensen professionele vorming kunnen volgen.

Een aantal voorbeelden uit Azië

PRH Thailand

In Indonesië (foto bovenaan) zijn er 6 vormingswerkers bijgekomen en 10 personen, vooral jongvolwassenen, starten de opleiding tot individuele begeleider, waarvan een aantal verder zullen doorgroeien naar professionele vorming.

In Thailand zijn twee nieuwe vormingswerkers die op hun beurt 10 kandidaten voorbereiden om individuele begeleider te worden.

In Maleisië is er sinds één jaar een nieuwe vormingswerker, Annie, van wie haar getuigenis te lezen is in de vorige Nieuwsflash. Ook in Singapore droomt een jong koppel, in opleiding, om vormingswerker te worden.

Voorbeelden uit Afrika

Vier nieuwe vormingswerkers in Congo en drie kandidaten in professionele vorming.
In Tanzania zijn drie nieuwe vormingswerkers en een groep van 7 mensen start daar nu de opleiding als individuele begeleider.
Ook in andere landen is dezelfde dynamiek aan de gang…

We zijn steeds opnieuw verbaasd over het enthousiasme dat de PRH-vorming in mensen wakker maakt. In al deze landen voelen we bij de deelnemers een diepe aspiratie om met PRH nieuwe kansen te geven aan mensen.  Onze vorming wordt ervaren als een positieve kracht die zelfs in uiterst moeilijke omstandigheden opnieuw perspectief geeft. Het mensbeeld van PRH en onze pedagogische insteek boort diepe waarden aan, wekt realistische hoop en de nodige veerkracht om te gaan voor een voller persoonlijk en relationeel leven.

Aan deze dynamiek dragen heel wat collega’s en vrijwilligers bij van IAAR. 
Bij deze opleidingen komt heel wat kijken aan begeleiding, supervisie, professionele cursussen, enz.

Het is voor ons een eer deze dynamiek mee mogelijk te maken.
Maarten en Magda, PRH-vormingswerkers en vrijwilligers van IAAR

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search