foto-marokko

Marokko heeft momenteel één PRH-vormingswerker. Twee anderen ronden hun opleiding tot begeleider af en beginnen nadien hun professionele opleiding.  Zes anderen volgen een persoonlijk vormingsplan van drie jaar. Er is eveneens een groeiende groep vrijwillige medewerkers. Ze bereiken samen meer en meer publiek dat de PRH-vorming volgt.

Om dit alles verder vorm te laten krijgen, hebben ze ondersteuning nodig omdat ze zelf nog niet voor alle opleidingen kunnen instaan. Daarom krijgen ze tweemaal per jaar ter plaatse hulp van een senior vormingswerker uit Frankrijk die de opleidingen geeft en hen begeleidt naar een zelfstandigheid als team.
De plaatselijke groep in opleiding doet grote inspanningen: zij volgen intense opleidingstrajecten, doen verre verplaatsingen en betalen zelf een zo groot mogelijke financiële bijdrage.  Om kosten te sparen wordt er zoveel mogelijk via Skype gewerkt maar dit kan niet voor alles ingezet worden.

De IAAR ondersteunt dit project, zodat deze equipe zich verder kan uitbouwen en de PRH-vorming kansen heeft in dit land.

Wat kost dit project?

De kosten bedragen ongeveer € 2500 per jaar.Voor dit bedrag wordt tweemaal per jaar een verplaatsing vanuit Frankrijk betaald voor de vormingswerkers die hen begeleiden, omdat het team niet over de middelen beschikt om dit zelf te bekostigen.Daarnaast worden kandidaten ondersteund die niet alle kosten van hun opleiding zelf kunnen betalen. Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project ondersteuning team Marokko’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search