Tanzania is één van de armste landen ter wereld. Educatie is een belangrijk element in armoedebestrijding. Bij educatie wordt vaak gewerkt aan alfabetisering. Kunnen lezen, schrijven en rekenen geeft je direct meer mogelijkheden om je rechten te laten gelden. Maar educatie stopt niet bij alfabetisering.

Ook persoonlijkheidsvorming is belangrijk. Zelfvertrouwen, gezonde assertiviteit en overlegtechnieken zijn bijvoorbeeld essentieel om je niet te laten uitbuiten of mishandelen.

Een goede vorming is een kwalitatieve én verstaanbare vorming. In Tanzania is kwalitatief goede PRH-vorming aanwezig, alleen zijn de cursussen in het Engels, niet de taal die de gewone Tanzaniaan vlot spreekt. Vandaag leren de kinderen Ki Swahili lezen en schrijven.

De PRH-vormingswerkers die goed Engels kunnen, vertalen het cursusmateriaal voor alle collega’s naar het Ki Swahili. Maar dat vraagt natuurlijk heel wat tijd. Het zijn uren waarin zij zelf niet betaald kunnen werken.

Elk jaar moeten nieuwe cursussen vertaald worden. Daarom stelt IAAR dit vertaalproject voor.

magreth-lazaro-mahenge
Wat kost dit project?

Voor € 1000 kunnen er 200 bladzijden vertaald worden. Dit is ongeveer 300 uren vertaalwerk en het cursusmateriaal van één vijfdaagse cursus. Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project vertaalwerk Tanzania’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search