Een goede vorming is een kwalitatieve én verstaanbare vorming. De PRH-kwaliteit is er, alleen zijn de cursussen in het Engels, niet de taal die de gewone Tanzaniaan vlot spreekt. Vandaag leren de kinderen Kiswahili lezen en schrijven. De PRH-vormingswerkers die goed Engels kunnen, vertalen het cursusmateriaal voor de hele groep collega’s naar het Kiswahili. Maar dat vraagt natuurlijk heel wat tijd. Het zijn uren waarop zij zelf niet betaald kunnen werken om hun boterham te verdienen. Daarom stelt IAAR dit vertaalproject voor.

Educatie is meer dan enkel alfabetisering. Educatie is een belangrijk element in armoedebestrijding. Kunnen lezen, schrijven en rekenen geeft je direct meer mogelijkheden om je rechten te laten gelden. Maar educatie stopt niet bij alfabetisering. Ook persoonlijkheidsvorming is belangrijk. Zelfvertrouwen, gezonde assertiviteit en overlegtechnieken zijn bijvoorbeeld essentieel om je niet te laten uitbuiten of mishandelen.

Tanzania vormingswerker PRH
Wat kost dit project?

Voor 1000 € kunnen er 200 bladzijden vertaald worden. Dit is ongeveer 300 uren vertaalwerk en het cursusmateriaal van één vijfdaagse cursus.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search