congo-4

De levensverwachting in Congo bedraagt gemiddeld 57 jaar, onder andere door gewapende conflicten en ziekten (Aids en andere). Er blijven daardoor veel jonge moeders achter, die weduwe zijn geworden. Zeker in de buitenwijken hebben zij vaak te kampen met stigmatisering als gevolg van het overlijden van hun man. Ze hebben meestal geen eigen inkomen en zijn daardoor extra kwetsbaar. PRH  ondersteunt hen d.m.v. vorming in het  aanvaarden van hun verlies en om beter het veranderde leven weer op te nemen. Op vraag van deze analfabete moeders worden de cursussen in het Lingala aangeboden i.p.v. in het Frans, wat de algemene voertaal is in Congo. Dat vraagt om een vertaling van al het cursusmateriaal.

 

Inhoud van het project

De deelnemers (16 moeders) krijgen de korte cursus “Mijn weg vinden na rouw” in twee groepen aangeboden.

Wat kost dit project?

Het project kost in totaal 180 USD. Dit dekt alle kosten: het loon van de vormingswerker, de transportkosten en de syllabus. Deelnemers dragen zelf 1 tot 5 USD bij voor hun deelname aan de cursus.

Als je graag wil bijdragen aan dit project, vermeld dan ‘Leven na rouw – DRC’

Op de rekening van IAAR  – Listdreef 22/3, 2900 Schoten

IBAN:  BE 757 33034737851

BIC: KREDBEBB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search