leuven-centraal-slide

De IAAR steunt de PRH-cursussen en individuele coaching aan gedetineerden die hiervoor kiezen, in de gevangenis van Leuven-Centraal.

De vorming aan de gedetineerden richt zich op meer inzicht in hun persoon (psychologisch kader) en hoe ieders persoonlijke geschiedenis invloed heeft op zijn functioneren vandaag. Zij krijgen op die manier inzicht in hun eigen persoonlijkheid en hoe ze zichzelf beter kunnen sturen.

De gedetineerden leren vooral de eigen positieve kern voelen die ook in hen aanwezig is. Zo leren ze bewuste keuzes maken en meer te functioneren vanuit die positieve kern. Dit brengt hen tot een aangepaster leven binnen de muren en bereidt hen voor op een leven erbuiten, als ze na lange tijd terugkeren in de maatschappij.

Naast inzicht krijgen in zichzelf en leren kiezen, wordt er ook gewerkt aan harmonieuzer samenleven met andere gedetineerden binnen de gevangenis.

De vorming kan ook hun houding naar de slachtoffers en nabestaanden doen evolueren. Dan komt vaak een (be)rouwproces op gang. Ze leren hun “feiten” plaatsen. Ze krijgen inzicht in wat er heeft meegespeeld en ontdekken hoe ze de verbinding met hun positief potentieel volledig verloren tijdens de feiten.

Het PRH-vormingsaanbod bestaat uit vijfdaagse cursussen en individuele begeleiding.

Wat kost dit project?

Voor € 2000 kunnen 10 gedetineerden een vorming volgen van 5 dagen en nadien ook nog individueel begeleid worden.
Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project gevangenis Vlaanderen’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search