foto-congo

Congo blijft een moeilijk land om in te leven. Vooral in Kinshasa, gaat de situatie voor de gewone mensen achteruit. De meesten proberen er te overleven met een klein stalletje of enkele karweitjes. Jonge mensen, zelfs degenen met een universitair diploma, vinden moeilijk werk. Wie werk heeft, ziet zijn loon niet stijgen terwijl het leven duurder wordt. Overheidsdiensten worden vaak niet uitbetaald.

Dat is ook zo voor de vrijwillige PRH-medewerkers waarvan de meesten twintigers of dertigers zijn.
Een PRH-medewerker is directeur van een school. Hij vertelt ons dat hij drie banen moet combineren en dat zijn vrouw daarnaast nog een winkel uitbaat om het schoolgeld van hun vier kinderen te kunnen betalen.

Na 5 jaar algemene vorming, staan vijf PRH-medewerkers in de startblokken voor de opleiding als individuele begeleider. Het is een intens vormingstraject van twee jaar, met meerdere cursussen, praktijkbegeleiding en supervisie.

Tijdens en na deze opleiding kunnen zij zelf individuele begeleiding aanbieden. Twee anderen zijn in professionele opleiding om vormingswerker te worden.

Wat kost dit project?

Niemand van de PRH-medewerkers kan deze opleiding betalen, ook al zijn sommigen aan het werk. Iedereen moet wel een kleine bijdrage leveren en minstens instaan voor eigen verplaatsingskosten. Om deze opleiding te kunnen verzekeren is er € 3000 per jaar nodig. Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project medewerkers Congo’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search