De IAAR (Internationale Associatie André Rochais) is een vzw die mensen kansen geeft om stevige en evenwichtige personen te worden en hun relatiecapaciteiten verder te ontwikkelen. Ze doet dit met vormingscursussen en coaching, gegeven door medewerkers van PRH internationaal. De IAAR biedt steun aan landen in het zuiden met een grote armoedeproblematiek en aan structureel arme doelgroepen in westerse landen. In veel landen hebben begeleiders een tekort aan financiële middelen. Daarom zamelt de IAAR geld in om hun werk te ondersteunen. De vzw is genoemd naar André Rochais (1921-1990), de grondlegger van PRH.

«Alles is aanwezig in de mensheid, in de mannen en vrouwen van deze planeet, om een meer menselijke wereld mogelijk te maken.» – André Rochais

oie_ncy2hh3iervf

Missie

De IAAR mobiliseert mensen en groepen tot financiële solidariteit voor wereldwijde persoonsvorming en relationele ontwikkeling. Inzicht in de eigen mogelijkheden en in het eigen functioneren is immers een meerwaarde voor economische en structurele ontwikkeling, waar ook ter wereld. De IAAR steunt de persoonlijkheidsvorming van PRH internationaal Dankzij deze persoonlijkheidsvorming groeit het zelfwaardegevoel, de autonomie  en de relatiebekwaamheid van mensen: ze nemen hun leven in handen, ze komen meer op voor zichzelf en worden creatief in oplossingen vinden om uit de armoede te komen.

De vzw IAAR

De IAAR is een vzw naar Belgisch recht, opgericht op 10 januari 2006 en wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Ze telt leden uit 21 verschillende landen. De raad van bestuur is samengesteld uit leden uit België en Spanje.

De IAAR is geregistreerd bij de ‘4de pijler‘, die een grote groep van kleinschalige intiatieven voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen samenbrengt.

Zetel van de vereniging: Listdreef 22/3, 2900 Schoten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search