congo-2a
Leerkrachten van de Mua Tshianyi High School in de stad Mbujimayi op PRH-cursus

De uitoefening van gezag is een probleem in de Democratische Republiek Congo. Dit is o.a. sterk voelbaar in de onderwijssector. Leerkrachten werken in overvolle klassen met geregeld wel 60 leerlingen in een klaslokaal zonder schoolbanken. De leerlingen vertonen vaak moeilijk gedrag, omdat zij thuis geen goede opvoeding kregen. Zware lijfstraffen komen nog vaak voor, simpelweg omdat gezagsdragers geen andere manier kennen om kinderen en jongeren bij te sturen. Zelf zijn ze vaak ook op deze manier opgeleid. Daarnaast worden leerkrachten al bijna dertig jaar zo slecht betaald  en behandeld, dat zij niet meer meetellen in de samenleving.

Zij voelen zich hierdoor niet erkend noch gerespecteerd en ervaren dat zij zich helemaal onderaan de sociale ladder bevinden. Dit heeft een grote invloed op hun onderwijsstijl. Ze gedragen zich dikwijls onbeheerst en complex, ook in het bijzijn van hun studenten.  Ze beleven  hun gezag vooral autoritair om “te laten zien wie ze zijn”. Schooldirecteuren gaan op dezelfde manier om met hun personeel. In het binnenland is het vaak nog erger dan in de stad.

PRH wil deze leerkrachten helpen hun capaciteiten en verborgen talenten te ontdekken en hun eigenwaarde te versterken.

In de cursus “Wie ben ik?’’ leren de deelnemers zicht krijgen op hun capaciteiten en hoe deze verder te ontplooien. Ze leren hun gevoelens begrijpen en krijgen handvaten voor een meer harmonisch functioneren. Ze leren contact krijgen met hun innerlijke kracht om zo hun beroep als leerkracht positiever te beleven.

In de cursus ‘’Harmonie in mijn leven’’ worden de deelnemers bewust gemaakt hoe zij hun gezag als leerkracht uitoefenen en hoe ze dit op een constructieve manier kunnen doen, zodat zij natuurlijk gezag krijgen en tegelijk de leerlingen respecteren. Er worden pistes aangereikt om hierin te evolueren.

Hoe meer ze zich bewust worden van wie ze zijn en van hun mogelijkheden, hoe beter ze deze kunnen inzetten voor de jeugd die de toekomst uitmaakt van het land.

 

Inhoud van het project

Het project bestaat uit drie cursussen voor 15 leerkrachten plus  individuele coaching.  De deelnemers krijgen de module “Luisteren om beter te communiceren” en de cursussen “Wie ben ik?” en “Leven in harmonie” aangeboden.

congo-2b
Leerkrachten van de Mua Tshianyi High School in de stad Mbujimayi op PRH-cursus
Wat kost dit project?

Dit project kost in totaal 500 USD voor het hele pakket.  De deelnemers dragen zelf 1 tot 5 USD bij per vorming.

Als je dit project wilt steunen, vermeld dan ‘Leren om autoriteit anders te leven in Oost-Kasai-DR Congo’ op de rekening van IAAR  – Listdreef 22/3, 2900 Schoten

IBAN:  BE 757 33034737851

BIC: KREDBEBB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search