Met jouw financiële steun kunnen wij meerdere projecten realiseren.
Je helpt mensen om zich bewust te worden van hun talenten, hun moeilijkheden aan te pakken,
de creativiteit te vinden om uit overleving te komen, nieuwe kansen te scheppen voor zichzelf en hun omgeving.

Het geld dat je stort gaat integraal naar het gekozen project dat je vermeldt bij de storting.

Zoé Mulosa komt uit een eenvoudig arbeidersgezin van 10 kinderen waarvan twee broers overleden zijn. Heel haar jeugd droomde ze van een gewoon leven met man en kinderen. In Kinshasa ontmoette ze een man en werd zwanger. Maar nog voor de geboorte van haar kind ontdekte ze dat haar man een dubbel leven leidde. Ze bleef alleen achter met het kind. Ze geraakte geïsoleerd uit haar sociale omgeving…
De verhalen van veel jonge vrouwen in Congo zijn legio.
Wat PRH-vorming voor zo’n vrouw kan betekenen ziet u in deze getuigenis.

«Onze innerlijke rijkdom ontdekken is geen luxe. Het is een noodzaak om ons helemaal te kunnen ontplooien.» – André Rochais

BELGIE
BELGIE

Vorming voor langgestraften

Congo 1
Congo 1

Opleiding van PRH medewerkers

CONGO 2
CONGO 2

Leren om authoriteit anders te leven

CONGO 3
CONGO 3

Vorming van toekomstige leiders

CONGO 4
CONGO 4

Leven na rouw

CONGO 5
CONGO 5

DE WEERBAARHEID VAN STUDENTES VERSTERKEN

MAROKKO
MAROKKO

Vorming voor jongvolwassenen

Tanzania 1
Tanzania 1

Vormingsmateriaal in eigen taal

Tanzania 2
Tanzania 2

Kansen voor jongvolwassenen

TANZANIA 3
TANZANIA 3

Nood aan verlengde cursussen met overnachting

TANZANIA 4
TANZANIA 4

Vorming voor Maasaivrouwen in Karatu

De IAAR verzamelt financiële middelen om haar missie te realiseren op verschillende niveaus:

  1. Het mogelijk maken van persoonlijkheidsontwikkeling voor individuen
  2. Het ontwikkelen van leiderscapaciteiten voor verantwoordelijken van groepen en organisaties (o.m. opvoeders, sociale werkers)
  3. Opleiding en navorming van plaatselijke PRH-vormingswerkers
  4. Vertaling van de cursussen in de lokale talen of vereenvoudigd Engels

De financiële middelen komen van giften, legaten, toelagen van officiële instanties, verkoop van handgemaakte producten en sponsoracties.

De IAAR werkt aan sensibilisering door te getuigen van de situatie van mensen die in armoede leven en van de positieve resultaten van de vorming.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search