Zoé Mulosa is een Congolese vrouw van 40. Ze komt uit een eenvoudig arbeidersgezin van 10 kinderen waarvan twee broers overleden zijn. Heel haar jeugd droomde ze van een gewoon leven met man en kinderen. In Kinshasa ontmoette ze een man en werd zwanger. Maar nog voor de geboorte van haar kind ontdekte ze dat haar man een dubbel leven leidde. Ze bleef alleen achter met het kind. Ze geraakte geïsoleerd uit haar sociale omgeving…
De verhalen van veel jonge vrouwen in Congo zijn legio.
Wat PRH-vorming voor zo’n vrouw kan betekenen ziet u in deze getuigenis.

«Onze innerlijke rijkdom ontdekken is geen luxe. Het is een noodzaak om ons helemaal te kunnen ontplooien.» – André Rochais

BELGIE
BELGIE

PRH in de gevangenis van Leuven-Centraal

BENIN 1
BENIN 1

Capaciteitsversterking van opvoeders in kinderopvangcentra

Benin 2
Benin 2

Begeleiding van schoolkinderen in Cotonou

CONGO 1
CONGO 1

Vorming voor ex-straatkinderen

Congo 2
Congo 2

Ondersteuning Volwassenvorming

Haiti
Haiti

Capaciteitsversterking voor kansarmen

MAROKKO
MAROKKO

Ondersteuning van de PRH-vorming

PAPOEA Nieuw-Guinea
PAPOEA Nieuw-Guinea

Vorming als wapen tegen armoede en criminaliteit

Tanzania
Tanzania

Vormingsmateriaal in eigen taal

Zimbabwe
Zimbabwe

Capaciteitsversterking van vrouwen

De IAAR verzamelt financiële middelen om haar missie te realiseren op verschillende niveaus:

  1. Het mogelijk maken van persoonlijkheidsontwikkeling voor individuen
  2. Het ontwikkelen van leiderscapaciteiten voor verantwoordelijken van groepen en organisaties (o.m. opvoeders, sociale werkers)
  3. Opleiding en navorming van plaatselijke PRH-vormingswerkers
  4. Vertaling van de cursussen in de lokale talen of vereenvoudigd Engels

De financiële middelen komen van giften, legaten, toelagen van officiële instanties, verkoop van handgemaakte producten en sponsoracties.

De IAAR werkt aan sensibilisering door te getuigen van de situatie van mensen die in armoede leven en van de positieve resultaten van de vorming.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search