oie_715842xnm8ueeu

Ongeveer een kwart van de bevolking In Tanzania leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. De dagelijkse zorg om te overleven en gebrek aan vorming leidt bij nogal wat inwoners tot passiviteit. En toch verlangen veel Tanzanianen meer ontwikkeling voor hun land en voor de bevolking. Hiervoor is groei van de eigen persoonlijkheid een belangrijke meerwaarde. Zelfvertrouwen, steunen op de eigen kracht, inzicht in relaties, communicatievaardigheid, creatief zoeken naar oplossingen voor problemen zijn hier voorbeelden van.

De PRH-vorming levert hierin een bijdrage en biedt een opleiding aan toekomstige vormingswerkers en vorming aan jonge volwassenen die vooruit willen.

Magreth getuigt: “Ik ben in opleiding tot vormingswerker. Het was voor mij een mooie en verbazingwekkende ervaring om korte cursussen te kunnen geven. Dank voor de vorming en de financiële hulp die ik ontving om deze cursussen succesvol te kunnen begeleiden. 

In 2018 heb ik 8 korte cursussen gegeven en 40 cliënten. Ik ben bezig een goed netwerk op te bouwen. Tijdens de voorbereiding en het geven van een cursus voel ik me vol energie en creativiteit. De reacties die ik van de deelnemers ontvang, motiveren mij om deze weg verder in te slaan en ervoor te gaan.”

Echter, de meeste deelnemers kunnen onmogelijk iets betalen voor de PRH-cursussen. Ook de toekomstige vormingswerkers hebben onvoldoende middelen om hun opleiding helemaal zelf te bekostigen. Nochtans helpen juist de cursussen hen sterk om mee te werken aan de opbouw van hun land.

Wat kost dit project?

Met € 3000 per jaar maakt de IAAR vorming mogelijk voor 150 deelnemers. Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project vorming Tanzania’. Met nog eens € 3000 per jaar kunnen toekomstige vormingswerkers zoals Margreth hun professionele opleiding vervolmaken
Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project opleiding Tanzania’.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search