tanzania-4
In de Ngorongoro regio is PRH actief voor jongeren en voor Maasaivrouwen

In de Ngorongoro regio is PRH actief voor jongeren en voor Maasaivrouwen.

Veel plattelandsvrouwen leven in moeilijke omstandigheden. Ze zijn arm en zijn zich weinig bewust van hun rechten. Mannen nemen meestal de beslissingen, vaak zonder rekening te houden met hun echtgenote.  Dit leidt dikwijls tot een scheiding.
De PRH vorming wil vrouwen sterker maken om hun leven in handen te nemen en hun plaats in te nemen in de samenleving.
De behoefte aan hulp is groot, maar de meeste deelnemers kunnen de volle cursusprijs niet betalen.

Inhoud van het project:

Dit project geeft drie groepen vrouwen in Karatu de gelegenheid om twee workshops en de cursus ‘Wie ben ik’ te volgen.

Wat kost dit project?

De kosten voor de workshops, cursus, met inbegrip van reiskosten, zaalhuur en cursusmateriaal bedragen 700 dollar. De vrouwen leveren naar vermogen een financiële bijdrage aan de cursus.

Als je dit project wil steunen, vermeld dan ‘Vorming voor Maasaivrouwen in Karatu – Tanzania’

Op de rekening van IAAR  – Listdreef 22/3, 2900 Schoten

IBAN:  BE 757 33034737851

BIC: KREDBEBB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search