tanzania-3
In de Ngorongoro regio is PRH actief voor jongeren en voor Maasaivrouwen

Het team vormingswerkers in Tanzania is enthousiast en zeer bevlogen om ‘hun mensen’ de gedegen vorming van PRH aan te bieden. Zij ervaren een aantal obstakels om jongeren en volwassenen te laten profiteren van een meerdaagse cursus rond ‘persoonlijke en relationele groei’.

Allereerst is de interactieve methode van PRH in Tanzania onbekend. De mensen zijn gewend om enkel te luisteren naar de leerkracht en hebben meer tijd nodig om met de methode van zelfontdekking uit de voeten te kunnen. Daarnaast is het opleidingsniveau van de deelnemers zeer divers. In een groep zitten mensen die universitair geschoold zijn en mensen die alleen de basisschool doorlopen hebben. Ook dit vraagt extra tijd om iedereen mee te nemen in de cursusdynamiek. Dat betekent dat een cursus van vier dagen in Tanzania in vijf dagen gegeven moet worden.

De ervaring leert dat cursussen zonder overnachting vaak door het merendeel van de deelnemers niet afgemaakt wordt, omdat de dagelijkse reis naar de cursuslocatie voor onoverkomelijke problemen zorgt. Vooral in Dar-es-Salaam is er door een enorm verkeersinfarct grote nood aan cursussen met overnachting, zodat deelnemers hun cursus ook af kunnen maken.

Inhoud van het project

Het project bestaat uit drie cursussen: de cursus ‘Wie ben ik?’ voor jongeren van 17-20 jaar en voor een groep volwassenen en de cursus ‘Al schrijvend mijn innerlijke wereld ontcijferen’.

Wat kost dit project?

Dit project kost in totaal 700 USD. Een deel van de deelnemers kan niet zelf bijdragen aan de cursuskosten en ontvangt daarom financiële ondersteuning.

Als je dit project wilt steunen, vermeld dan ‘Nood aan verlengde cursussen met overnachting! in Tanzania’ op de rekening van IAAR  – Listdreef 22/3, 2900 Schoten

IBAN:  BE 757 33034737851

BIC: KREDBEBB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search