congo-3
Leerkrachten van de Mua Tshianyi High School in de stad Mbujimayi op PRH-cursus

De beweging ‘Jeunes de la lumière’ bestaat in heel de Democratische Republiek Congo. Het zijn jongens en meisjes die verlangen bij te dragen aan de verbeteringen in hun omgeving en in de samenleving. Ze willen licht zijn in de duisternis waarmee ze geconfronteerd worden in hun dagelijks leven. Deze duisternis heeft verschillende gezichten: onrecht, corruptie, armoede, werkloosheid, geweld, slecht onderwijs,….

Deze jongeren voelen zich slachtoffer. Ze zoeken meer hoop, ze willen getuigen dat veranderingen mogelijk zijn.

De beweging ‘Jeunes de la lumière’ heeft een impact op de samenleving in Congo. Vele oud-leden nemen een verantwoordelijkheid op in de samenleving. Er is al een lange samenwerking tussen deze beweging en PRH: vanaf het begin maakt de PRH-vorming deel uit van de opleiding van deze jongeren. De verantwoordelijken stellen het op prijs dat de toekomstige begeleiders ook de PRH-vorming kunnen volgen. Alleen ontbreekt het hen aan de middelen om dit concreet mogelijk te maken.

Inhoud van het project

Dit project richt zich op de vorming van toekomstige begeleiders van deze beweging. Zij zijn sleutelfiguren die de waarden en de attitudes die in de PRH-vorming centraal staan, willen doorgeven en verspreiden.

Het project biedt 20 jongeren de kans om de cursus ‘Wie ben ik?’ te volgen.

Wat kost dit project?

Voor een groep van 20 jongeren is er een bedrag van 520 US Dollar nodig. Dit komt neer op 26 USD per jongere. Dit dekt alle kosten: het loon van de vormingswerker, de transportkosten en de syllabus.

Als je dit project wil steunen, vermeld dan ‘Leiders “Jongeren van het licht” in DR Congo’ op de rekening van IAAR  – Listdreef 22/3, 2900 Schoten

IBAN:  BE 757 33034737851

BIC: KREDBEBB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search