Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking bij testament, van roerende of van onroerende goederen. Dat kan zowel aan een persoon zijn als aan een instelling die het recht heeft om legaten te aanvaarden, zoals de IAAR.

Sommige erfgenamen worden door de wet beschermd en hebben recht op een bepaald deel van uw nalatenschap. Maar u beschikt steeds vrij over het overblijvende deel. U kunt dus een legaat schenken aan de IAAR.

Hoe schenkt u een legaat?

Het volstaat om in uw testament te vermelden dat u een deel, of heel uw bezit als u geen wettelijke erfgenamen hebt, nalaat aan de IAAR.

Fiscaal voordelig

Een legaat aan de IAAR is fiscaal aantrekkelijk. Vanaf 1 juli 2021 wordt het eenvoudig om aan IAAR bij testament een legaat te doneren : het bedrag dat je wil overmaken is volledig belastingvrij. Dus 0 %. Uw erfenis komt dus voor 100 procent ten goede aan de werking van de IAAR!

Het duolegaat (voor België)

Wanneer u geen kinderen heeft en uw bezittingen gedeeltelijk wil nalaten aan erfgenamen die niet in rechte lijn zijn, zoals neven en nichten, kan u een duolegaat overwegen.

Met een duolegaat bevoordeelt u zowel uw erfgenamen als de IAAR . De IAAR betaalt de successierechten van de andere erfgenaam. Zo ontvangen uw erfgenamen uiteindelijk een groter bedrag, en steunt u tegelijkertijd de IAAR. Het duolegaat levert niet altijd een even groot voordeel op voor uw erfgenamen, onder andere omdat de successierechten variëren volgens de graad van verwantschap.

Als u overweegt een deel van uw vermogen aan een erkende organisatie na te laten, raadpleeg dan een notaris en laat de berekening maken in uw specifieke situatie.

Vraag gerust – geheel vrijblijvend – meer informatie aan onze verantwoordelijke voor Legaten, Magda Uyttersprot.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search