Dit zijn foto’s van een korte cursus voor leerkrachten Mua Tshianyi High School in de stad Mbujimayi, begeleid door Pauline Ngomba, PRH- vormingswerker.

De uitoefening van gezag is een probleem in de Democratische Republiek Congo. En dit is sterk voelbaar in de onderwijssector.
Men kan zeggen dat de hele samenleving vaak in crisis verkeert, vooral de basissectoren zoals het gezin en het onderwijs.  Onaangepaste of ronduit afwezige infrastructuur zijn daarbij een belangrijke negatieve factor.

Je kunt 60 kinderen in een klaslokaal vinden, allemaal zittend op de grond, omdat er geen banken zijn. Studenten die geen goede opleiding in het gezin hebben gekregen, zijn moeilijk te beheersen, vooral tijdens de adolescentie. Zware lijfstraffen komen nog vaak voor, simpelweg omdat gezagsdragers geen andere manier kennen om kinderen en jongeren bij te sturen. En ze zijn zelf vaak op deze manier opgeleid. Bovendien, omdat leraren al bijna dertig jaar zo slecht behandeld en betaald worden, tellen ze niet meer mee in de samenleving. Ze gedragen zich dikwijls onbeheersd en complex, ook in het bijzijn van hun studenten.  Ze beleven  hun gezag vooral autoritair om “te laten zien wie ze zijn”. Schooldirecteuren gaan op dezelfde manier om met hun personeel. In het binnenland is het vaak nog erger dan in de stad.

Gezien de slechte beloning van onderwijsfunctionarissen, zelfs schoolhoofden (soms minder dan 100 USD/maand), kunnen de deelnemers zelf geen financiële bijdrage leveren en zijn deze projecten voor hun uitvoerbaarheid volledig afhankelijk van sponsoring.

Het project bestaat uit drie cursussen van samen 42 uren voor max 15 deelnemers en  individuele coaching. Alle deelnemers zijn leerkrachten.

Inhoud van het project

De deelnemers krijgen drie verschillende cursussen:

  1. Zij leren luisteren en beter communiceren.
  2. Zij worden bewust gemaakt hoe zij hun gezag als leerkracht uitoefenen en hoe ze dit op een constructieve manier kunnen doen zodat zij natuurlijk gezag krijgen en tegelijk de leerlingen respecteren. Er worden pistes aangereikt om hierin te evolueren.
  3. Zij leren zicht krijgen op hun capaciteiten en hoe deze verder te ontplooien. Ze leren hun gevoelens begrijpen en krijgen handvaten voor een meer harmonisch functioneren. Ze leren contact krijgen met hun innerlijke kracht om zo hun beroep als leerkracht positiever te beleven.
  4. Zij kunnen ook beroep doen op individuele coaching.

Dit project kost in totaal 500 USD voor het hele pakket.  De deelnemers dragen zelf 1 tot 5 USD bij per vorming.

Als je graag wil bijdragen aan dit project, vermeld dan ‘vorming leerkrachten RDC’

Op de rekening van IAAR  – Listdreef 22/3, 2900 Schoten

IBAN:  BE 757 33034737851

BIC: KREDBEBB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search