PRH-Congo is in beweging!  Wij willen jullie er graag in meenemen.

Hier de vijf vormingswerkers (van li naar re) : Pauline, Brigitta, Romanie (nieuw sinds 2021), Zoë (nieuw sinds 2021) en Jacinthe (de verantwoordelijke).
Pauline leeft en werkt in de omgeving van Mbujimayi (provincie Oost-Kasai).
De andere vormingswerkers wonen in Kinshasa, de hoofdstad.  Vandaar verplaatsen zij zich naar andere delen van Congo.

In 2022 zijn deze drie mannen: Simon, Julien en Jean-Baptiste met de professionele vorming gestart, met de bedoeling ook PRH-vormingswerker te worden.  Zij hebben voordien succesvol het drie jaar MPV-programma (Methodisch Persoonlijke Vorming) en de tweejarige opleiding als begeleider in de PRH-hulpverlenende relatie gevolgd.  Ze zijn nu ook bevoegd voor het geven van korte cursussen.

Het is een gemotiveerde ploeg die in zeer moeilijke materiële omstandigheden haar werk doet.

De context

Kinshasa is een miljoenenstad waarvan men op dit ogenblik het aantal inwoners niet kent.  De stad breidt voortdurend uit met economische vluchtelingen uit het binnenland of de buurlanden die hopen daar een beter leven te vinden. Het is er heel druk en onveilig. Verplaatsingen met openbaar vervoer zijn soms gevaarlijk. Diefstal van GSM’s, juwelen, bezittingen, is er dagelijkse kost.

Het leven is er duur. Veel mensen komen nauwelijks aan één maaltijd per dag en dan nog dikwijls met als basis maniok, wat nauwelijks voedingswaarde heeft.

In het binnenland, waar Pauline woont, zijn de omstandigheden niet beter.

Er is veel nood en vraag naar vorming en ondersteuning, maar de deelnemers kunnen nauwelijks iets betalen.
Een vierdaagse cursus kost normaal per deelnemer 20 USD.  Wat voor een vormingswerker per cursus een inkomen van ongeveer 250 USD zou moeten opleveren. De meeste mensen kunnen slecht 5 USD betalen, waar dan niets van overblijft na aftrek van de kosten voor cursusdocumenten, verplaatsing, enz.

IAAR steunt PRH RDC sinds 2012

Gezien de context waarin de vormingswerkers moeten werken, is het voor hen onmogelijk om in hun levensonderhoud te voorzien zonder de steun van IAAR.

Sinds 2012 biedt IAAR financiële steun door het financieren van concrete vormingsprojecten, hulp bij het onderhoud van het PRH-centrum, logistieke ondersteuning, een jaarlijkse opleidingstijd van 3 weken in Kinshasa, professionele ondersteuning en begeleiding van de kandidaten en vormingswerkers, enz.

Jacinthe, de verantwoordelijke van PRH-RDCongo, over het belang van  de hulp van IAAR voor hun equipe:

De eigenheid van onze ploeg :

·       We leefden 50 jaar onder een autocratisch regime.

·       We kennen een economische oorlog sinds 1996, een oorlog die we in stilte ondergaan ondanks de zeer nadelinge gevolgen.

·       De PRH-vorming wordt gratis gegeven door de helft van de ploeg gedurende drie decennia.

 

De eerste twee elementen hebben het economisch, financieel en sociaal weefsel van Congo sterk verzwakt.

Het derde punt heeft als gevolg dat we ons publiek nog moeten sensibiliseren en bewust maken zodat een meerderheid onder hen de vorming eerlijk zou betalen. Er is een gunstige evolutie maar die is nog redelijk beperkt.

De mentale en fysieke investering, de inspanningen qua ruimte en tijd : het is niet in verhouding met de verwachte resultaten.

 

Het is in deze zeer complexe context dat we de grote samenwerking met IAAR heel erg op prijs stellen. Deze samenwerking helpt ons (medewerkers en vormingswerkers) om rechtop te blijven, om stap voor stap vooruit te gaan, en om onze persoonlijke en collectieve vorming te versterken. Denken we aan de financiële hulp voor de organisatie van onze nationale en internationale vormingen en uitwisselingen. Denken we aan de financiering van onze vormingsprojecten voor een divers publiek, of aan de aankoop van het nodige materiaal voor de digitalisering van onze werking, aan de logistieke steun en andere uitwisselingen.

 

We danken jullie heel oprecht en hartelijk voor dat alles en we hopen dat we op een dag een van onze grote uitdagingen zullen kunnen aangaan, namelijk onze creativiteit laten openbloeien en actief deelnemen aan deze grote solidaire, zo rijke en zo doeltreffende beweging.

 

Voor de ploeg  prh-rdcongo ( Brigitta, Pauline, Romanie, Zoe, Jean-Baptiste, Julien, Simon et Dieudonné.

Jacinthe Nkongolo

 

 

Hier twee foto’s van de cursussen voor kandidaten en vormingswerkers in Kinshasa,

in november 2021, gefinancierd door IAAR:

Algemene vergadering van de vormingswerkers

Cursus met creatieve middelen over de waarden in PRH

IAAR biedt de vormingswerkers aan om eens per jaar ook één of twee persoonlijke projecten in te dienen, die antwoord geven aan de behoeften van hun publiek.
We stellen hier twee van deze projecten voor:

  1. Een project van Brigitta, voor studenten hoger technisch onderwijs: Toekomstige technici, in staat om een verandering teweeg te brengen.
  2. Een project van Pauline, voor leerkrachten: Leren om autoriteit anders te beleven

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search