Brigitta Raith is PRH- vormingswerker. Zij woont en werkt reeds 25 jaar in Kinshasa.

Zij heeft al een korte cursus gegeven aan studenten van ISTA (L’Institut Supérieur des Techniques Appliquées), in Kinshasa, DRC. Dit zijn er foto’s van:

Deze studenten worden sinds hun middelbare school opgeleid in wetenschap en techniek. Het zijn de toekomstige technici in de samenleving.

Op de opleiding krijgen ze niet veel mogelijkheden om hun persoonlijkheid te ontwikkelen, om inzicht te  verwerven in zichzelf en hun gedrag, een notie te hebben van psychologie en hoe om te gaan met relaties.

Financiële middelen hebben ze ook niet. De meesten onder hen moeten zelf hun studie bekostigen, omdat hun ouders arm zijn.

In Kinshasa hebben de ISTA-studenten een negatief imago.  Ze worden bekeken als gewelddadige mensen die snel in opstand komen, moeilijkheden hebben met gezag en veel  confrontaties hebben met de politie.

Velen onder hen willen echt wel een positieve bijdrage leveren aan de verandering van de samenleving en hun leefomgeving.  Het zijn jongeren met veel idealisme, maar ze hebben niet geleerd hoe deze idealen positief te beleven.

Ze moeten dus leren zichzelf te beheersen en beter om te gaan met anderen en de maatschappij. Hen meer menselijkheid bijbrengen is heel belangrijk.
Eén korte cursus is daarvoor uiteraard niet genoeg.
Daarom willen we hen met dit project verdere kansen geven.

 

Inhoud van het project

De deelnemers krijgen drie verschillende cursussen:

  1. Ze leren hoe op een authentieke manier contacten te leggen in het dagelijks leven.
  2. Ze worden bewust gemaakt van het beeld dat ze van zichzelf hebben en hoe ze kunnen evolueren naar een gezond zelfvertrouwen.
  3. Zij leren zicht krijgen op hun capaciteiten en hoe deze verder te ontplooien. Ze leren hun gevoelens begrijpen en krijgen handvaten voor een meer harmonisch functioneren. Ze leren contact krijgen met hun innerlijke kracht om zo aspiraties om te zetten in positieve acties.
  4. Daarnaast kunnen zij ook beroep doen op individuele coaching.

Dit project kost in totaal 500 USD voor het hele pakket.  De deelnemers dragen zelf 1 tot 5 USD bij per vorming.

Als je graag wil bijdragen aan dit project, vermeld dan ‘vorming technici Kinshasa’

Op de rekening van IAAR  – Listdreef 22/3, 2900 Schoten

IBAN:  BE 757 33034737851

BIC: KREDBEBB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search