In mij leeft een grote dankbaarheid. Ik ben dankbaar voor dit werk en ik bedank al de mensen die met mij op weg gegaan zijn en die me gesteund hebben bij het concretiseren van mijn missie. PRH heeft me gevormd vanaf het begin van mijn vorming en met dit instrument heb ik mijn geloof in het leven terug gevonden. Het PRH-instrument heeft me veel goede dingen gegeven en vooral meer duidelijkheid in mijn leven, dankzij cursussen, ontmoetingen, en begeleidingen. Dat heeft me geholpen om professioneel voor PRH te kiezen als mijn essentieel handelen.

Drie maanden geleden heb ik mijn eerste Wie ben ik?-cursus begeleid met zes deelnemers, leken en jongeren. Dat is de categorie waarvoor ik gekozen heb toen ik in vorming was.

Halverwege maart was ik heel blij en gelukkig toen ik aanvaard werd als PRH vormingswerker. Dit nieuws heeft me opgeroepen tot meer verinnerlijking en engagement.

Sindsdien heb ik een tweede cursus begeleid met negen deelnemers. Dit keer met religieuzen, wat een klein verschil maakte op het vlak van begeleiding.

In april kreeg ik van een religieuze congregatie de uitnodiging om een Wie ben ik?-cursus te begeleiden in Mbandaka in de provincie. Ik had tien deelnemers. Het was fijn te werken in naam van PRH-Congo. Eind april heb ik nog een Wie ben ik?-cursus begeleid voor vier deelnemers, twee leken en twee religieuzen.

Mijn werk als vormingswerker helpt me om meer openheid te beleven. Ik geef meer aandacht en ik heb mijn luistercapaciteit verder ontwikkeld. Ik ben beschikbaar en bereid om in te gaan op nieuwe uitnodigingen die verband houden met de PRH-vorming. Ik zet mijn promotiewerk verder en ik probeer mensen warm te maken voor PRH. Het roept me op tot meer nederigheid, samenwerking en eenheid in de équipe.

Tot hiertoe zijn het enkel de religieuzen die hun vorming betalen maar ze kunnen slechts één maal per jaar deelnemen. De grote uitdaging is niet het gebrek aan publiek maar de economische situatie. Leken slagen er niet in om de cursussen te betalen en ze nemen vaak deel zonder te betalen. Dat is een grote moeilijkheid want ik werk als zelfstandige en ik heb geen ander werk. De aanmoediging van de andere leden van het team PRH-Congo stellen me gerust en geven me hoop om vooruit te gaan.

Hartelijk dank voor de steun vanuit IAAR die me geholpen  heeft om tot hier te geraken !

Met vriendelijke groeten,

Mulosa Mazawu Zoë
Nieuwe vormingswerker PRH Congo

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search