foto-haiti

Haïti behoort tot de 20 armste landen in de wereld. De sociale en economische situatie van het land gaat er verder op achteruit. Jonge mensen vinden geen werk, morele waarden verschrompelen, relaties worden brozer en er is veel criminaliteit.

De inflatie wordt altijd maar groter, mensen hebben nauwelijks het minimum om in hun basisbehoeften en onderhoud te voorzien.
Dit alles zet de Haïtiaanse samenleving voor grote uitdagingen.

De meeste Haïtianen missen een basisscholing en een minimum aan ontwikkeling. Zij hebben geen inzicht in zichzelf en in de manier waarop ze met anderen omgaan. Er is veel geweld en weinig respect voor anderen en ook zelfwaarde is soms ver te zoeken.

Vooral jongvolwassenen zijn op zoek naar innerlijke bevrijding en naar middelen om uit de morele crisis te geraken die hun families en sociale groepen teisteren.
Micheline en haar collega Ninon zijn bereid om met de PRH-vorming meer opleidingen te organiseren. Ze willen graag alle lagen van de bevolking bereiken en hen in contact brengen met hun capaciteiten en waarden. Ze willen hen meer weerbaar maken en aanzetten tot initiatief en constructieve opbouw van hun omgeving.

Wat kost dit project?

Eén cursus voor 15 deelnemers kost € 250. Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project cursus Haïti’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search