De IAAR (Internationale Associatie André Rochais) werd opgericht om groepen die in armoede leven de mogelijkheid te bieden tot persoonlijkheidsvorming. Hiervoor komen de landen van het Zuiden vooral in aanmerking, maar ook in eigen land willen wij groepen steunen die minder kansen hebben om zich persoonlijk te ontwikkelen.

PRH biedt al meer dan 30 jaar vorming aan in de gevangenis van Leuven Centraal, waar lang gestraften verblijven die zware delicten pleegden. PRH geeft cursussen en individuele coaching aan gedetineerden die ervoor kiezen. Dit alles is mogelijk dankzij een fijne medewerking met de directie.

De vorming in Leuven Centraal richt zich op meer inzicht in de menselijke persoon (psychologisch kader) en hoe ieders persoonlijke geschiedenis invloed heeft op zijn functioneren vandaag. Zij krijgen op die manier inzicht in hun eigen persoonlijkheid en hoe ze zichzelf kunnen sturen.
PRH hanteert een positief en dynamisch mensbeeld. De vorming leert de gedetineerden zicht krijgen op hun totale persoon maar ook op hun eigen positieve kern die ook bij hen aanwezig is.

Daarnaast biedt de vorming hulpmiddelen aan om waar nodig hun eigen handelen bij te stellen (pedagogie). Ze leren hoe ze bewuste keuzes kunnen maken en hoe meer te functioneren vanuit hun positieve kern. Dit brengt hen tot een aangepaster leven binnen de muren, maar ook erbuiten, als ze terugkeren in de maatschappij. Er wordt ook gewerkt aan harmonieuzer samenleven met andere gedetineerden binnen de gevangenis.

Door de vorming kan ook hun houding naar de slachtoffers en nabestaanden evolueren. Een (be)rouwproces kan zo stilaan op gang komen. Ze leren hun “feiten” plaatsen. Ze krijgen inzicht in wat er heeft meegespeeld en ontdekken hoe ze de verbinding met hun positief potentieel volledig verloren tijdens de feiten.

Ons vormingsaanbod in Leuven Centraal bestaat elk jaar uit enkele langdurende PRH-vormingsmodules, en vervolgmodules. Er zijn ook instapmodules en individuele coaching. Dit aanbod komt tegemoet aan enerzijds instap voor een nieuw publiek, en anderzijds vorming voor gedetineerden die langdurig en diepgaand aan zichzelf willen werken.

leuven-centraal
Wat kost dit project?

Op dit ogenblik zijn er in de gevangenis besparingen en is het vormingsbudget vanuit de gevangenis flink teruggeschroefd. Het beschikbare budget is ontoereikend om de nodige vorming te bieden. Dit betekent dat we nood hebben aan extra steun. Voor € 2000 kunnen wij de gedetineerden een vorming aanbieden van 5 dagen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search