In oktober laatstleden had een ontmoeting plaats in het kader van de persoonlijke en professionele vorming van de PRH-equipes van Mexico en Colombia.

We deelden de warme uitnodiging om samen een levengevende tijd door te brengen. Het was voor elk van ons een gelegenheid om op een methodische manier vooruit te gaan in onze eigen persoonlijke en professionele groei en om ons samen open te stellen voor meer leven.

De natuurlijke omgeving was essentieel. Ik voelde me persoonlijk en professioneel geïnspireerd. Sinds twee jaar en half ben ik professioneel vormingswerker bij PRH, maar het was de eerste keer dat ik mijn collega’s kon ontmoeten in levende lijve. Het was heel levenwekkend voor elk van ons om het computerscherm achter ons te laten en ons open te stellen voor elkaar, oog in oog, gevoed door de natuur in het Andesgebergte.

Ik voelde hoe de ontplooiing van onze capaciteit om te geven en ontvangen werd gestimuleerd. De stroom van leven in de natuur versterkt de stroom van leven in de mens. Het was heel verrijkend dit te kunnen delen met de PRH-collega’s : de wind die blaast, de warmte van de zon, het gezang van de vogels, de smaak van het fruit, het vernieuwde leven van de boom gadeslaan, dag zeggen aan de kat.

Gestimuleerd door de kracht van de natuur werd onze glimlach guller en konden we elke dag een bemoedigend zinnetje geven en ontvangen. We konden bestaan in de gedeelde ervaring, met meer vertrouwen de weg volgen van de bevrijding van onze belangrijkste wezensrijkdommen, en de banden blijven vlechten die ons verbinden.

Zo kunnen we samen steeds trouwer getuigen van de persoonlijke en collectieve transformatie die wij voorstellen aan mensen.

Sonia Rincón Rodríguez
Professionele vormingswerker PRH Colombia

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search