Mijn naam is Marcela Bongiorno, ik woon in Buenos Aires, Argentinië. Ik ben 57 jaar.

Ik ben lid van PRH-Argentina-Uruguay

Ik kwam voor het eerst in aanraking met PRH toen ik 23 jaar oud was, en sindsdien ben ik steeds verder gegaan in mijn persoonlijke en professionele vorming. Sinds maart 2008 ben ik PRH-vormingswerker. Deze activiteit, mijn eigenlijke roeping, doe ik sinds 2012 fulltime, met een gemiddelde werkbelasting van 35 uur per week. Sinds 2019 dien ik het team als lid van de Directieraad en medewerker van de Vormingsequipe.

PRH-professional zijn is mijn enige activiteit en bron van inkomsten, mijn persoonlijke en professionele broodwinning.

In mijn land is de inflatie de afgelopen jaren een terugkerend probleem geweest, dat vooral de koopkracht van zelfstandigen, de lagere middenklasse en mensen met een laag inkomen heeft aangetast. De stijgende inflatie bedroeg in 2022 94,8% en bedraagt tot dusver in 2023 6-7% per maand, met schattingen van 120% per jaar in 2023.

Deze situatie heeft beslist directe gevolgen voor mij. Ook mijn cliënteel wordt getroffen door onze economische en financiële realiteit. Velen besluiten zelfs hun PRH-activiteiten stop te zetten. 

Het is erg belangrijk voor mij om deel te kunnen nemen aan het congres van PRH International in 2024. Ik heb eerdere bijeenkomsten bijgewoond, Vancouver in 2012 en Bordeaux in 2016. Ik heb toen de voordelen kunnen ervaren van een persoonlijke aanwezigheid en ontmoeting met andere vormingswerkers uit verschillende delen van de wereld. Het is een diepgaande en intense ontmoeting die voedend is voor mijn PRH-gave en voor mijn gevoel van toebehoren en eenheid in onze gemeenschappelijke missie. Het is een samenkomen dat verdieping biedt aan het platform dat zowel cultureel als professioneel onze identiteit bepaalt.

Steun ontvangen van IAAR betekent voor mij een engagement en een verantwoordelijkheid. Ik bewonder het solidariteitswerk dat deze vereniging verricht in landen waar opleidingen zonder hun hulp onmogelijk zouden zijn. Ik ben me ervan bewust dat er voor wie wil groeien in mijn land meer mogelijkheden zijn dan elders. De realiteit van het afgelopen jaar heeft me echter doen beseffen dat ik niet de middelen zal hebben om mijn aanwezigheid op het volgende congres in 2024 te betalen.

Hartelijk dank voor uw openheid en begrip, en voor deze mogelijkheid om mij via deze weg tot u te kunnen richten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search