Mijn naam is Irene Alicia Licata. Ik ben sinds 2010 vormingswerker in het team Argentinië-Uruguay.  Sinds januari 2023 ben ik verantwoordelijk voor Interne Cultuur. Ik oefen mijn beroep uit in de stad San Juan, aan de voet van het Andesgebergte en op 1200 km van Buenos Aires, de hoofdstad van het land.

Ik was in staat om de Internationale Bijeenkomsten in Canada (2012) en Frankrijk (2016) bij te wonen, waarbij ik mijn reis en verblijf betaalde van mijn inkomen als leerkracht en vormingswerker.

De afgelopen vier jaar is mijn vermogen om te sparen afgenomen en alleen dankzij het feit dat ik de uitgaven met mijn man deel, kunnen we het ons samen veroorloven om ons huis te onderhouden en een acceptabele levensstandaard te handhaven, in een middenklasse die getroffen wordt door een groeiende inflatie, die schommelt tussen 10% en 12% per maand. De inflatie aan het eind van dit jaar zal naar verwachting 150% bedragen. Op dit moment bestaat de bevolking van ons land uit 42% arme mensen en een groot percentage van de rest van de bevolking zit nauwelijks boven wat beschouwd wordt als de armoedegrens.

Met mijn spaargeld zou ik de vliegtickets voor het Congres in Italië 2024 kunnen betalen, maar de kosten van de bijeenkomst, het verblijf en het eten zijn voor mij te hoog; de steun van de IAAR zou een grote hulp zijn en mij de mogelijkheid geven om deze bijeenkomst bij te wonen. Ik ben gemotiveerd om zoveel vormingswerkers met wie ik via internet een band heb opgebouwd, persoonlijk te ontmoeten; om met mijn aanwezigheid en mijn vuur bij te dragen de bijeenkomst en mee te werken aan sommige voorbereidingen. Ik weet dat elke internationale bijeenkomst een impuls geeft aan onze Stichting en aan de missie van elke vormingswerker in zijn eigen regio.

Na de jaren van de Pandemie, met de impact die het op ons had, en de wereldwijde spanningen die onze mensheid ervaart, hebben we nood aan elkaar te ontmoeten, om een wereld tegemoet te komen die ons nodig heeft. Dankzij de bijdrage die IAAR kan leveren aan deze vormingswerkers die verschillende moeilijkheden doormaken, zullen we kunnen blijven bijdragen om deze wereld een beetje menselijker te maken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search