Hoe het voor mij begon

Het begon allemaal met een verzoek om online af te spreken met een persoon in opleiding in een Aziatisch land. Ik weet de inhoud van dat gesprek niet meer precies, maar wat ik me wel nog herinner is de zin die in me opkwam ‘ik wil dat ze echte PRH-professionals worden’. Het was een vreemde zin die in mij bleef hangen.  Ik was verrast, ik probeerde het wat te vergeten, maar het voelde aan als een roeping in mij, iets wat ik had te doen. Ik voelde dat ik voor hen moest beschikbaar zijn met mijn capaciteiten en mijn ervaring die ik opdeed in het vormingsteam van PRH-Vlaanderen.

Mijn werk

Het werk dat ik doe voor Asië (Indonesie, Thailand, Maleisië, Singapore) is heel interessant . Sinds kort ben ik ook geëngageerd in sommige landen in Afrika. Ik werk enkel online. Wat ik doe hangt af van wat ze lokaal nodig hebben… individuele training of begeleiding, ook pedagogische begeleiding.  Bijvoorbeeld hen voorbereiden om het geven van hun eerste cursus te vergemakkelijken, hoe met een groep te werken, hoe je je werk evalueert, hoe je vooruitgang boekt, hoe je moeilijkheden aanpakt, … Ook supervisie hoort erbij … in feite alles wat ze nodig hebben om echte PRH-professionals te worden.

Hoe is het om met hen samen te werken?

Ik zal je vertellen wat me raakt. Wat me diep raakt, is hoe ernstig ze met hun hun training omgaan, hoe hard ze werken en hoe vervuld ze zijn van een ware liefde voor hun mensen, voor hun land, voor de mensheid. Het is prachtig hoe ze in hen de pure roeping te voelen om bij te dragen aan de ontwikkeling van individuen, groepen en gemeenschappen. Ze willen dat mensen opstaan in hun waardigheid, in hun capaciteiten … moeders, vaders, arbeiders, teamleiders, artsen, … Er is zoveel te doen en ze weten het. En ze doen veel inspanningen in situaties die meestal niet gemakkelijk zijn … moeilijke economische omstandigheden, problemen met voorzieningen, dikwijls geen elektriciteit op momenten dat je het nodig hebt, moeilijke of geen internetverbinding, …

Wat lukt?

Het is verbazingwekkend hoe doorzettingsvermogen helpt. Mijn toekomstige collega’s zijn dapper, ze getuigen met hun eigen leven welke mogelijkheden open komen voor mensen als ze aan zichzelf werken. Ze laten zien wat de impact kan zijn in relaties, in gezinnen, op de werkvloer. Ze wekken hoop in mensen en wijzen hen de weg om het te realiseren.

Chris Van Duyse
PRH Associated Member

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search