We zijn wereldwijd in halve of hele lockdown. Het virus zal ons nog maanden in de ban houden. Vele vormingsactiviteiten kunnen niet plaatsvinden omdat fysieke vormingsbijeenkomsten niet mogelijk zijn. Er kan niet gereisd worden. Mensen in afgelegen gebieden worden niet bereikt. Sommige projecten liggen bijgevolg stil.

Maar we zoeken: zoals vele organisaties passen we hier een mouw aan door de vormingen en individuele hulp zoveel als mogelijk online te geven.

Echter, niet overal is internetbereik of beschikken de mensen over de nodige middelen om online cursussen te volgen of hulp te vragen. Voor sommige vormingswerkers betekent dit: weinig werk, nauwelijks inkomen, geen sociale zekerheid die dit loonverlies dekt, geen ziekteverzekering.  Deze dimensie weegt zwaar en doet ons PRH-hart toch wat bloeden….

En toch, beste supporter van IAAR, je kent ons en wij geven niet op!

IAAR springt bij om deze moeilijke tijd door te komen en bezorgt PRH vormingswerkers die het nodig hebben geld via Western Union Money Transfer. Wie in directe nood verkeert, kunnen we op deze manier meteen ondersteunen.

Bijvoorbeeld met 150 Euro kan een vormingswerker in Afrika een maand overleven…

Mogelijk is dit het budget van een gezellig uitje met uw partner of gezin dat omwille van Covid 19 maatregelen nu niet kan doorgaan.

Mocht u een deel van dit niet gespendeerd bedrag willen schenken aan de vormingswerkers die op dit moment onder het bestaansminimum zijn gekomen, zou dit zeer welkom zijn! Wij zorgen dat het aan hen wordt bezorgd die in nood verkeren.

 

Elke storting, groot of klein op de rekening van IAAR met vermelding “Covid 19” wordt sterk gewaardeerd!

En zoals u allang begrepen heeft: alleen samen komen we deze crisis door.

Hartelijk dank vrienden, voor uw solidariteit!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search