Papoea- Nieuw-Guinea is een arm land waar armoede en criminaliteit welig tieren. Veel mensen zijn  nauwelijks naar school geweest en komen al snel in aanraking met marihuana. Marihuana groeit hier heel gemakkelijk en staat internationaal bekend als « het goud van PNG ». Ze roken, proberen te dealen of wisselen marihuana uit voor geweren. Ze drinken veel en plegen overvallen. Wat kunnen ze anders doen? Ze hebben het gevoel dat er voor hen geen werk en geen toekomst is. 

Als drugsverslaafden worden ze verstoten uit hun leefgemeenschap, hun leven lijkt geen zin meer te hebben. Wij zoeken deze jongeren op en geven hen vorming.”
Om deze cirkels te stoppen is het van belang dat mensen niet uitgestoten worden, maar net hulp krijgen. Dat zij hun eigen kwaliteiten leren zien en zo ontdekken dat ze geen macht over anderen moeten uitoefenen om “iemand” te zijn. Dat ze leren opbouwende keuzes te maken, en leren hun kinderen een warmere thuis te geven dan ze zelf kregen.

Met persoonlijkheidsvorming is ook voor hen een beter leven mogelijk.

Paulus Maria Marfurt en haar collega-vormingswerkers bereiken hen nadat ze midaden pleegden en in de gevangenis terecht kwamen. Zii begeleiden hen naar hun re-integratie in de samenleving. Met vormingscursussen en individuele coaching ondersteunen ze hen om om opnieuw volwaardig én positief hun plaats in de samenleving in te nemen. 

Ervaringen 

We wonen en werken bij mensen die ofwel Pidgin of eenvoudig Engels spreken. 
Paulus-Maria Marfurt (vormingswerker): “Momenteel hebben 40 van deze jonge mensen hun leven omgegooid. Ze engageren zich ook in vrijwilligerswerk, ze zijn opnieuw geïntegreerd in hun leefgemeenschap en ze drukken allemaal uit hoezeer de cursussen hen geholpen hebben.

Ze hebben een nieuw leven gevonden  dankzij PRH. Ze kennen weer gevoelens van eigenwaarde en geluk. Sommigen hebben een gebroken jeugd gekend, we proberen hen te begeleiden op hun levenstocht. Natuurlijk zijn er deelnemers aan de vorming die achteraf soms opnieuw aan de marihuana en de drank terechtkomen zijn, maar ze komen terug en herpakken zich. Ze verliezen de hoop niet meer. Zes cursussen zijn nu vertaald in het Pidgin, en de meeste andere in eenvoudig Engels. We zijn zeer dankbaar voor al uw bijdragen voor ons vertaalwerk dat nooit af is. Hartelijk bedankt daarvoor.”

Papoea
Wat kost dit project?

Dit vormingsproject kost 1000 € per jaar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search