In Benin zoekt de IAAR 2000€ voor de begeleiding van gezinnen die lijden onder huiselijk geweld en waarvan de ouders in de gevangenis zitten van Cotonou. Dit project beoogt de begeleiding van 25 gezinnen die ijden onder ernstig geweld.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search