In steden zoals Cotonou bedraagt de schooluitval in het basis en secundair onderwijs 28%. Verwaarlozing, kinderprostitutie en jeugddelinquentie komen vaak voor.
De PRH-ploeg in Cotonou wil met een nieuw initiatief deze situatie helpen ombuigen.

Op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag zullen er extra-scolaire activiteiten georganiseerd worden waar kinderen van 8 à 15 jaar gevolgd worden bij hun schoolwerk en hun persoonlijke ontwikkeling. De bedoeling is hen te motiveren, hen sterker en weerbaarder te maken en hun interesse en verantwoordelijkheidszin aan te wakkeren.
1800 kinderen en adolescenten uit Cotonou en omgeving zullen uitgenodigd worden.
De recrutering van de begeleiders zal gebeuren in samenspraak met de schooldirecties en de Sociale Centra van de staat (CPS-Centres de Promotion Sociale)

De begeleiders zullen een opleiding krijgen om te leren omgaan met de leerlingen: huiswerkbegeleiding, groepswerk, opvang in geval van verwaarlozing, mishandeling, (sexueel) misbruik, puberteitscrisis,  enz…
De PRH-vorming neemt in deze opleiding een belangrijke plaats in. De begeleiders doorlopen een vormingsplan met verschillende PRH-cursussen over 3 jaar.
Met de cursus ‘Wie ben ik’ bijvoorbeeld leren ze hun eigen capaciteiten en sterke punten kennen en ontwikkelen. Ook maken ze kennis met de principes van de hulpverlenende relatie om aangepaste hulp te bieden aan deze kwetsbare kinderen. Ze krijgen meer inzicht in hun specifieke behoeften zodat de jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen.

seance-avec-les-mamans
Wat kost dit project?

Een vormingswerker werkt in Bénin aan 8 euro bruto per uur. De 15 vrijwillige opvoeders betalen volgens hun eigen mogelijkheden een stukje van hun vorming. Zo is er nog 1500 € nodig om de vorming te bekostigen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search