In steden zoals Cotonou bedraagt de schooluitval in het basis- en secundair onderwijs 28%. Verwaarlozing, kinderprostitutie en jeugddelinquentie komen vaak voor.
De PRH-ploeg in Cotonou wil met aangepaste vorming van ouders en kinderen deze situatie helpen ombuigen.

Op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd, waar kinderen van 8 à 15 jaar gevolgd worden bij hun schoolwerk en in hun persoonlijke ontwikkeling. De bedoeling is hen te motiveren, hen sterker en weerbaarder te maken en hun interesse en verantwoordelijkheidszin aan te wakkeren.
1800 kinderen en adolescenten uit Cotonou en omgeving worden uitgenodigd.

De rekrutering van de begeleiders gebeurt in samenspraak met de schooldirecties en de Sociale Centra van de staat (CPS-Centres de Promotion Sociale)

De begeleiders krijgen een opleiding om te leren omgaan met niet gemotiveerde leerlingen: huiswerkbegeleiding, groepswerk, opvang in geval van verwaarlozing, mishandeling, (seksueel) misbruik, puberteitscrisis, enz.
De begeleiders doorlopen een vormingsplan over 3 jaar.

Met de cursus ‘Wie ben ik’ bijvoorbeeld leren ze hun eigen capaciteiten en sterke punten kennen en ontwikkelen. Ook maken ze kennis met de principes van de hulpverlenende relatie om aangepaste hulp te bieden aan deze kwetsbare kinderen. Ze krijgen meer inzicht in hun specifieke behoeften zodat de jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen.

seance-avec-les-mamans
Wat kost dit project?

Het salaris van een vormingswerker in Benin bedraagt € 8 bruto per uur. De 15 vrijwillige opvoeders betalen volgens hun eigen mogelijkheden een deel van hun vorming. Zo is er nog € 1500 nodig om de vorming te bekostigen. Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project schoolkinderen Benin’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search