(Voorbeeld van reactie binnen (links) en buiten (rechts) de gevangenis op het themawoord “Bubbel”)

Met het geld dat vorig jaar door IAAR met de Music for life-acties werd ingezameld voor de gevangenis in Leuven-Centraal werd het project “Bubbelen binnen en buiten de muren” opgezet.

Gewone PRH-cursussen konden door corona niet plaatsvinden. Het project werd door mezelf, PRH-vormingswerker, in samenwerking met een andere organisatie gestart die gevangenen in Leuven Centraal voorbereidt op de arbeidsmarkt. De bedoeling was om mensen de kans te geven hun gevoelens en gedachten over vrijheidsberoving uit te drukken en op afstand te delen. En om het medeleven van gedetineerden over de lockdown buiten de muren te krijgen, zodat mensen buiten de gevangenis ook betrokken konden worden.

Er werd een schrift ontwikkeld met lockdown-gerelateerde themawoorden en vragen, zoals ‘bubbel’, ‘1,5 meter maatschappij’, ‘bewegen-buitenlucht’, ‘veiligheid’, ‘perspectief’, ‘eenzaamheid’ enz. Deelnemers konden schriftelijk en/of met creatieve middelen uitdrukken wat ze hierbij beleefden.

Buiten de gevangenis hebben 90 mensen een schrift aangevraagd om mee te doen, waarvan er 70 zijn teruggekomen voor het vervolg. Binnen de gevangenis hebben ze natuurlijk beperkte middelen. Maar de gevangenen die mee hebben gedaan aan dit project, hebben er enkele maanden heel veel houvast in gevonden. Een begeleidster heeft naar aanleiding van dit project goede gesprekken met de deelnemende gevangenen gehad.

Voor het vervolg zijn er enkele workshops voorzien, hopelijk voor deelnemers binnen en buiten de gevangenis samen. Hier werken de mensen niet alleen rond hun ervaringen met de schriften, maar ook hoe hen dat heeft kunnen verbinden met het leven binnen of buiten de gevangenis.

Het project krijgt ook een plaatsje in een tentoonstelling in de bibliotheek van Leuven in het kader van de nationale dagen van de gevangenis.

Er wordt nog gezocht naar een uitgever om alle resultaten te kunnen bundelen en wellicht wordt de workshop ook nog online aangeboden om aan alle belangstellenden van buiten tegemoet te komen.

Machteld Govaerts, PRH-vormingswerker

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search