Beste IAAR sympathisant

Het is steeds mogelijk om aan IAAR een schenking of een legaat over te maken, vanuit België of buiten België. IAAR is een vzw, gevestigd in België en kan officieel schenkingen en legaten ontvangen.

In België wordt het vanaf 1 juli 2021 eenvoudig om aan IAAR een schenking of bij testament een legaat te doneren : het bedrag dat je wil overmaken is volledig belastingvrij. Dus 0 %

Dat is goed nieuws voor wie projecten van IAAR wil steunen. Er gaan van het bedrag dat je wil overmaken geen schenkings- of erfrechten meer af!

Informatie i.v.m. duo-legaat voor inwoners van België:

Voor de inwoners van Vlaanderen is de fiscale regeling in verband met een testament in de vorm van een duo-legaat gewijzigd.

Wat als je een testament in de vorm van een duo-legaat hebt opgesteld? Vanaf 1 juli 2021 zal er bij overlijden geen voordeel meer zijn van een duo-legaat aan een vzw en wordt het misschien niet meer uitgevoerd zoals het werd opgemaakt. De voordelen voor de nabestaanden die verbonden waren aan een duo-legaat vervallen.

Daarom is het belangrijk om die vorm van testament te herbekijken, eventueel met je notaris. Zo kan je in samenspraak met je notaris en volgens je eigen wensen een nieuw testament opmaken, waar een legaat van 0% belasting voor goede doelen van  kracht is.

Voor Brussel en Wallonië blijft de regelgeving voor testament in de vorm van een duo-legaat ongewijzigd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search