PRH-International organiseert om de vier jaar een internationaal congres. Het is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de PRH-vorming. Het brengt vormingswerkers samen van de 5 continenten, ook deze die in hun land niet de technische mogelijkheden hebben om aan videoconferenties deel te nemen.

Om de onderlinge communicatie mogelijk te maken is ter plaatse simultaanvertaling nodig in het Frans, Engels en Spaans.

Het congres vindt plaats van 4 tot 21 mei 2020 en bundelt meerdere doelstellingen:

  • Internationaliteit wordt concreet beleefd
  • Men leert elkaar van nabij kennen en de onderlinge solidariteit wordt verstevigd
  • De uitdagingen van de vormingsprogramma’s in de verschillende culturen worden besproken en de nodige aanpassingen worden doorgevoerd
  • Nieuwe vormingsprogramma’s worden aangeboden en doorgegeven
  • De nieuwste experimenten worden uitgewisseld en geëvalueerd
  • Een vierjaarlijkse politiek wordt voorgesteld en voorbereid om nadien te implementeren in de verschillende landen en culturen.

Gezien het belang van dit congres, wordt er alles aan gedaan om de kosten voor alle vormingswerkers die eraan deelnemen te beperken. Als de VISA het toelaten, wordt er eveneens voor gezorgd dat minstens twee vormingswerkers uit ieder land aanwezig kunnen zijn, ook als zij niet over de financiële mogelijkheden beschikken.

Daarom steunt IAAR dit congres. De gelden worden gebruikt om algemene kosten als bijvoorbeeld de installatie en organisatie van de vertalingen te helpen betalen. IAAR betaalt ook vliegtickets en verblijfskosten voor de delegaties uit de landen die zelf geen financiële mogelijkheden hebben.

Individuele giften

IAAR ontving meerdere individuele giften voor dit congres. Het gaat in totaal over een bedrag van 4.983 Euro.

Deze giften komen vooral van PRH – vormingswerkers die om gezondheidsredenen zelf niet naar Argentinië kunnen reizen en hun betrokkenheid en solidariteit uitdrukken door hun collega’s te steunen.

Een bijzonder initiatief van de vormingswerkers en medewerkers van PRH-Frankrijk

Zij organiseerden meerdere acties, zoals een solidariteit box tijdens de cursussen, het verspreiden van flyers, een blog met een oproep tot solidariteit, contacten met oud-cliënten enz.

Dank zij grote en kleine giften ontvingen zij een totaal van 50.000 EURO.

Wij wensen alle vormingswerkers die zullen deelnemen aan het congres een vruchtbare tijd en veel inspiratie om het werk en gedachtegoed van André Rochais verder te zetten!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search