Wie zich inzet voor IAAR of ter plaatse de projecten mogelijk maakt, doet dit op vrijwillige basis en vanuit een bewuste keuze voor solidariteit.

Zonder onze vrijwilligers zou IAAR een doos zijn met wat centen maar met weinig inhoud en spirit.

Sommigen vrijwilligers kiezen ervoor om deel uit te maken van een werkgroep, zoals op de foto hieronder uit België. Anderen zetten zich liever individueel in, zoals Eibhlin uit Ierland die gesponsorde marathons loopt ten voordele van IAAR.

Daarom willen wij in dit artikel iedereen van harte danken die zich op één of andere manier en op vrijwillige basis inzet voor IAAR.

Het is mede door hun vrijwillige inzet dat alle giften (behalve belastingen en een minimum aan administratiekosten) integraal naar de projecten gaan.

Op de foto, genomen tijdens een vergadering van de IAAR werkgroep zien we van links naar rechts Veerle, Lutgart, Cathy, Kris, Kristel, Bart, Helma, Jacqueline, Lieve en Els. (Een aantal werkgroepleden waren helaas verhinderd dit keer.) Het is een warme, enthousiaste en creatieve groep.

Enkele engagementen van onze vrijwilligers:

  • De organisatie van gesponsorde wandelingen in verschillende provincies
  • Acties voor donaties voor het congres in 2020 van PRH-International
  • Opleiding en navorming van vormingswerkers in meerdere landen
  • Communicatie met vormingswerkers die de lokale projecten begeleiden
  • Opvolging en coördinatie van de verschillende initiatieven van de IAAR vrijwilligersgroepen
  • Contacten met de leden van IAAR
  • Administratie, boekhouding, verslagen
  • Onderhoud van de website
  • Communicatie over IAAR via sociale media, brieven, e-mails
  • Maken van creatief materiaal en verkoop (keramiek, handtassen, kaarten, …)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search