Een vormingswerker uit Algerije gaf al een tijdje PRH-cursussen in buurland Marokko. Om de opvolging te verzekeren gaan sedert drie jaar twee vormingswerkers uit Frankrijk twee maal per jaar naar Marokko om cursus te geven. Een aantal mensen zijn intens bezig met de PRH-vorming. Enkelen bereiden zich voor op de opleiding. Er is nood aan een derde vormingswerker uit Frankrijk om de individuele begeleiding en vorming te verzekeren.

Een project voor 3 jaar

Tot hiertoe werden de verplaatsings- en verblijfskosten van de vormingswerkers betaald door de deelnemers aan de vorming. Dat bewijst hun engagement om PRH mogelijk te maken in Marokko.

Maar de komst van een derde persoon betekent een te grote kost voor de deelnemers, bovenop het bedrag voor hun eigen vorming. Er zijn overigens ook mensen met minder financiële armslag die belangstelling tonen voor de vorming. Daarom werd een vraag gericht aan de Internationale Associatie André Rochais om tijdens de drie volgende jaren telkens twee verplaatsingen Frankrijk-Marokko te financieren.

Op deze manier kunnen zij die een PRH-opleiding willen volgen, de vorming ontvangen die ze nodig hebben.

Het Marokkaanse volk verlangt zichzelf op te bouwen, mensen willen hun juiste plaats vinden zodat hun samenleving kan groeien naar meer menselijkheid, meer gelijkheid tussen man en vrouw, met behoud van de rijkdom van hun cultuur en hun geloof. Met Arabisch sprekende vormingswerkers zal het gemakkelijker worden om mensen te bereiken.

dscn3339
Wat kost dit project?

Dit project kost 600 € per jaar. Dit bedrag wordt gebruikt voor regelmatige individuele coaching en MPV-begeleiding (Methodische Persoonlijke Vorming). Men zal ook gebruik maken van Skype, maar de vorming vereist in elk geval voldoende aanwezigheid ter plaatse.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search