Musasa is een Zimbabwese niet-gesubsidieerde NGO die specifiek werkt met vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Heel vaak is dit huiselijk geweld. Een groep van deze vrouwen kreeg sinds 2011 reeds enkele PRH-cursussen. In 2015 volgden nog 2 cursussen en er is ook een 2de groep gestart. Deze en nog andere vormingen waren mogelijk dankzij de toelage van het Antwerpse stadsbestuur. Er zijn nog meer vrouwen die graag cursus zouden volgen want de effecten ervan zijn duidelijk zichtbaar. De vorming geeft aan deze gekwetste vrouwen meer veerkracht, weerbaarheid en zelfvertrouwen, meer inzicht in hun gevoelswereld en in hun functioneren. Ze krijgen de kans de trauma’s die ze hebben meegemaakt te verwerken en ze nemen hun leven opnieuw op. Vrouwen van groep 1 hebben bijvoorbeeld een zaak opgestart om hun inkomen te vergroten en sommigen nemen verantwoordelijkheid in lokale organisaties. Iemand van hen heeft nu de leiding van een kleine landbouwcoöperatieve.

Een cursiste getuigt: “Ik heb veel opgestoken van de cursus: ‘Beslissingen leren nemen’. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen dankzij de interactie met andere vrouwen. Ik heb geleerd dat ik ook voor mezelf moet leven en niet alleen voor anderen. Anderen willen of hebben teveel invloed op hoe ik mijn leven leid. Ik weet nu hoe ik daarmee moet omgaan. Ik heb meer controle over mijn leven.

Bedankt dat jullie mij de gelegenheid hebben gegeven om te herontdekken wie ik werkelijk ben. Ik kan nu anders beslissingen nemen. Ik kan anderen om advies vragen maar ik houd zelf het laatste woord. Ik heb nu wat ik nodig heb. Ik kan nu bij mezelf terugkeren en de wereld met opgeheven hoofd tegemoet treden. Dankjewel.

amigos-andres

Dankzij de financiële steun van de Spaanse organisatie “Amigos de André Rochais” (PRH-Spanje) in 2017-2018, zijn er PRH-vormingscurssen georganiseerd voor vrouwen. Deze cursussen hebben hen geholpen om meer in zichzelf te geloven, om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden in hun leven en om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen.

Wat kost dit project?

Met 700 € kan een groep van gemiddeld 10 vrouwen 5 dagen vorming volgen. De vorming wordt gegeven door plaatselijke vormingswerkers die erkend zijn door PRH-International.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search