Menselijke Wederopbouw

Na de aardbeving van 2010 is er naast het vele materiële werk ook veel menselijk werk. Iedereen verloor familie, vrienden, collega’s of buren… Het vormingswerk van PRH is erop gericht om mensen hun kracht te helpen benutten en vaardigheden te leren om moeilijke situaties te hanteren.

Met zoveel materiële schade in een land dat voordien al héél arm was, is het logisch dat mensen niet de financiële middelen hebben om in hun menselijke wederopbouw te investeren. De Internationale Associatie André Rochais verzamelt fondsen om die mensen toch vorming te laten volgen. De PRH-vormingswerkers verlangen ernaar om mensen te helpen uit hun onderontwikkeling te komen. Zij willen hun volk helpen om zich innerlijk op te bouwen. Mensen zoeken een weg om zich te vormen, om innerlijk bevrijd te worden. Rejeanne Charest en haar collega engageren zich om iets van hun droom voor een werkelijk humane wereld te verwezenlijken.

haiti
Wat kost dit project?

Deelnemers betalen normaal in verhouding tot hun eigen inkomen. We zouden deze vorming graag aanbieden aan mensen die nu niets of bijna niets kunnen betalen.  Met 500 € kunnen we 30 mensen 2 dagen vorming laten volgen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search