Congo is een enorm land (de hoofdstad Kinshasa is al bijna 10.000 km2 groot) met een zeer complexe problematiek van armoede en een lange geschiedenis van uitbuiting. Sociale zorg bestaat er niet. Gelukkig zijn er wel veel (vaak kleine) organisaties die proberen een bijdrage te leveren aan de maatschappij en haar bevolking.

PRH is er daar één van. De Congolese vormingswerkers bieden de mensen psycho-pedagogische hulp in de vorm van cursussen en waar nodig aanvullende individuele begeleiding.

Zij werken samen met het Centre Bana Poveda, een opvanghuis dat plaats biedt aan 40 straatjongens, die door verschillende redenen op straat zijn beland. De kinderen worden, waar mogelijk, teruggeplaatst in hun familie. Wanneer dat niet kan, worden ze in het centrum opgevoed en krijgen een opleiding. De oudere jongens krijgen de mogelijkheid een vak te leren en worden begeleid om na vertrek uit het centrum op eigen benen te staan.

PRH heeft een plaats in dit nazorgprogramma. Naast de praktische vorming ontvangen de jongeren een psychologische vorming. Deze helpt de jongeren zichzelf te ontdekken: hun kwaliteiten, hun gebreken en hun gekwetst zijn. Het is doorheen de kwetsuren dat men leert om terug rechtop te staan.

Espoir, een jongere van het centrum die er de opleiding tot schoenmaker volgde, vertelt:

Ik wist eigenlijk niet wie ik wezenlijk ben. Dankzij de PRH-vorming heb ik mezelf leren kennen en werd ik me bewust van mijn sociale vaardigheden en hoe ik met anderen beter kan samenleven. Ik kan nu ook mijn ervaringen met anderen delen. Dat heeft echt een meerwaarde aan mijn leven gegeven.”

Congo Kinshasa – Vorming voor ex-straatkinderen in Kinshasa
Wat kost dit project?

Eén cursus voor 15 jongeren kost € 250. De gehele cyclus bestaat uit 6 cursussen verspreid over 2 jaar. In totaal dus € 1500. Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project straatkinderen Congo’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search