Congo is een enorm land (de hoofdstad Kinshasa is al bijna 10.000 km2 groot) met een zeer complexe problematiek van armoede en een lange geschiedenis van uitbuiting. Sociale zorg bestaat er niet. Gelukkig zijn er wel veel (vaak kleine) organisaties die proberen een bijdrage te leveren aan de maatschappij en haar bevolking.

PRH is er daar één van. Twee Congolese vormingswerkers bieden de mensen psycho-pedagogische hulp in de vorm van cursussen en waar nodig aanvullende individuele begeleiding. Zij zoeken ook de samenwerking met andere organisaties om gezamenlijk effectiever te kunnen helpen in de vaak zeer ingewikkelde situatie waarin mensen leven.

Zo werken zij samen met het Centre Bana Poveda, een opvanghuis dat plaats biedt aan 40 straatjongens, die door verschillende redenen op straat zijn beland. Deze kinderen worden hier opgevoed, krijgen een opleiding en waar mogelijk worden zij teruggeplaatst in hun familie. De oudere jongens krijgen de mogelijkheid een vak te leren en worden begeleid om na vertrek uit het centrum op eigen benen te staan. In dit navormingsprogramma heeft PRH een plaats.

Eén van de begeleiders vertelt: “Naast de praktische vorming ontvangen de jongeren ook een psychologische vorming. Een vorming met betrekking tot de moraal, met betrekking tot de persoon. Voor deze vorming kozen wij voor PRH. Dat helpt de jongeren zichzelf ontdekken in hun kwaliteiten, alsook in hun gebreken en gekwetst zijn. Het is doorheen de kwetsuren dat men leert om terug rechtop te staan.

De praktische en de psychologische vorming gaan hand in hand. Het ontdekken en ontplooien van competenties doet mensen groeien en geeft hen een toekomst. Daar zit heel veel hoop in.”

Espoir, een jongere van het centrum die er de opleiding tot schoenmaker volgde, bevestigt : “Ik wist eigenlijk niet wie ik wezenlijk ben. Dankzij de PRH-vorming heb ik mezelf daarin ontdekt en ik werd me bewust van mijn sociale vaardigheden, hoe ik met anderen beter kan samenleven. Ik kan nu ook mijn ervaringen met anderen delen. Dat heeft echt een meerwaarde aan mijn leven gegeven.”

Aangezien het centrum over zeer beperkte financiële middelen beschikt, worden de vormingswerkers niet betaald overeenkomstig hun werk en kosten van de cursus en kan er geen continuïteit van het cursusaanbod gegarandeerd worden.

Congo Kinshasa – Vorming voor ex-straatkinderen
Wat kost dit project?

Eén cursus voor ongeveer 20 jongeren kost € 250.
De gehele cyclus bestaat uit 6 cursussen verspreid over 2 jaar. In totaal dus € 1500.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search