Congo (DRC) kent een zeer complexe problematiek van armoede en een lange geschiedenis van uitbuiting. Er is een grote nood aan materiële verbetering, maar evenzeer nood aan mannen en vrouwen die vanuit een eerlijk bewustzijn van hun capaciteiten en een gezonde assertiviteit daaraan kunnen meewerken.

In de hoofdstad Kinshasa bieden twee Congoleze vormingswerkers cursussen en aanvullende individuele coaching aan die hiertoe bijdraagt.

Zij werken met de efficiënte methode van de PRH-persoonlijkheidsvorming en werden hiervoor zelf grondig opgeleid.

Zowel cursusmateriaal aanmaken als de cursussen bekend maken vraagt veel praktisch werk. In Congo verloopt dit moeizaam omdat bijv. fotokopies er bijzonder duur zijn en post, elektriciteit en internetverbinding er geen gegarandeerde diensten zijn.

In de zomer van 2014 is het gelukt om een groep van 12 gemotiveerde, vooral jonge volwassenen bij elkaar te brengen die de werking willen ondersteunen. Tot de groep behoren o.a. mensen met ICT-vaardigheden, opvoeders-straathoekwerkers en vrouwen die in opleiding zijn om vormingswerker te worden.

Deze groep opent perspectieven voor meer kansen op de broodnodige persoonlijkheidsvorming in Congo. Deze groep heeft zelf nog vorming nodig, gericht op samenwerking en leren je plaats innemen in een groep.

volwassenvorming_Congo
Wat kost dit project?

Wij willen deze vorming ondersteunen met € 500,-

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search