benin-3

In Benin is het gezin soms een hel voor de kinderen. 70% van de ouders is analfabeet. Er is veel huiselijk geweld. Als één of beide ouders in de gevangenis belanden, wordt slechts een klein deel van hun kinderen beschermd als slachtoffer. Zelfs dan wordt er niets gedaan om herhaling door de ouders te voorkomen. Het lijkt alsof men opsluiting voldoende vindt om de ouder te rehabiliteren. De praktijk toont dat dit niet werkt.

De gevangenis van Cotonou telt 1100 gedetineerden waar er plaats is voor 500, wat conflicten en nieuw geweld in de hand werkt.

Dit vormingsproject beoogt de begeleiding van 25 gezinnen die lijden onder ernstig geweld. Het gaat over het versterken van de ouders en de familiale omgeving.

Kinderen van gedetineerde ouders zullen een betere omkadering krijgen, ook als de ouders na hun straf terugkeren.

De ouders worden in de gevangenis individueel benaderd en voorbereid zodat ze gemotiveerd zijn om te werken aan zichzelf. Naast individuele begeleiding worden hen cursussen aangeboden om, samen met anderen die gelijkaardig geweld plegen, meer inzicht in zichzelf te krijgen. Ze leren zien wat hun gedrag uitlokt, welke andere keuzes ze hebben en hoe ze het anders kunnen aanpakken. Zij leren constructiever om te gaan met moeilijke situaties en hoe ze hun kinderen meer veiligheid kunnen bieden. Stilaan wordt ook de familie in de begeleiding betrokken.

Dit is een langlopend project, omdat het een intensief en tijdrovend proces ondersteunt.

Wat kost dit project?

Met € 3000 kunnen zij enkele korte cursussen aanbieden en 10 gezinnen een jaar begeleiden. Indien u dit project wenst te steunen, vermeld op de overschrijving ‘Project huiselijk geweld Benin’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search