Het centrum « Espoir d’enfants » in Ouidah vangt een 60-tal kinderen op van 2 tot 14 jaar die wees zijn of in hun gezin geslagen of verstoten worden. Ze wonen voor kortere of langere termijn in het centrum. De opvoeders zijn vooral vrijwilligers, die het beste van zichzelf geven, maar niet geschoold zijn om kinderen professioneel op te voeden. Zij volgden de voorbije jaren al PRH-vorming. Met dit project kan hun vorming verder gezet worden. De vorming staat in het thema van “de kwaliteit van de relatie met kinderen”. Er is een cursus voorzien om de belevingswereld van kinderen meer te leren begrijpen en een cursus om bekwamer te worden in de opvoedkundige relatie. Daarnaast is er maandelijks een halve terugkomdag om wat men leerde in de cursus verder te leren gebruiken in het dagelijks werk met de kinderen.

BENIN – Capaciteitsversterking van opvoeders in kinderopvangcentra
Wat kost dit project?

Een vormingswerker werkt in Bénin aan 8 euro bruto per uur. De 15 vrijwillige opvoeders betalen volgens hun eigen mogelijkheden een stukje van hun vorming. Zo is er nog 1500 € nodig om de vorming te bekostigen. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search